Informatie

Afwezig?

Elke afwezigheid op school moet schriftelijk gewettigd worden. Het secretariaat volgt dit op. Indien de ouders bij voorbaat weten dat hun zoon/dochter afwezig zal zijn, moeten ze tussen 8.00 en 8.35 uur de school verwittigen. Leerlingen die wegens ziekte de…

Keep reading

GO! technisch atheneum Den Biezerd
Wirixstraat 56
2845 Niel
03 888 22 61
info@denbiezerd.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be