Schoolvisie

GO! technisch atheneum Den Biezerd grenst aan het Niels Broek, de groene zone tussen Rupeldijk en gemeente Niel. De school biedt onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar die een arbeidsmarktgerichte opleiding willen volgen.  

Een opleiding in Den Biezerd is zorgen voor de toekomst, omdat onze opleidingen zich richten naar beroepen met toekomstperspectieven. De zachte sector wordt gedomineerd door de richtingen lichaams- en personenzorg, met de technische opleiding schoonheidsverzorging en de beroepsopleiding haartooi en verzorging. De afdeling kantoor vervolledigt het aanbod dienstensector. In de harde richtingen kunnen opleidingen in de afdelingen bouw, elektriciteit en hout gevolgd worden.

Visie van onze school

Om jongeren voor te bereiden op een toekomstige loopbaan, gaan wij samen hun talenten ontdekken om deze vervolgens verder te ontwikkelen. We brengen samen met de jongere alle kernkwaliteiten in kaart.

We bieden een leertraject aan waarbinnen de jongere zich kan ontwikkelen volgens zijn leerprofiel. Vanuit een sterke didactiek, gelinkt aan differentiatie, uitdagende werkvormen en recente mediatools, stimuleren we de jongere in zijn leergroeiproces. Indien het traject een intensievere ondersteuning vergt, gaan wij – in overleg met de jongere – de nodige begeleiding uitwerken.

We vinden het belangrijk dat jongeren gestimuleerd worden in hun leerproces door elk succesvol traject te belonen met een diploma of attest. We beogen dat we hen de motivatie meegeven om zich levenslang te ontwikkelen.

De begeleiding van jongeren doen we vanuit een teamspirit, waar elke collega zijn expertise aanwendt en veerkracht en zelfvoldoening put uit de constructieve samenwerking.

Het leertraject dat met de jongere wordt opgesteld, is gebaseerd op een respectvolle samenwerking tussen de jongeren onderling en tussen de jongere en het hele schoolteam. Samenwerken is een skill, die de jongere van nut zal zijn binnen de diverse samenleving.

Alle participanten in het leerproces engageren zich tot een eerlijke betrokkenheid. Alleen zo kan zowel de jongere als het schoolteam zich focussen op optimale leerwinst.

De hele schoolpopulatie werkt aan een aangename leer- en leefomgeving, waar plaats is voor cultuur, natuur, creativiteit en diverse interesses.

GO! scholengroep Rivierenland

GO! technisch atheneum Den Biezerd maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! technisch atheneum Den Biezerd
Wirixstraat 56
2845 Niel
03 888 22 61
info@denbiezerd.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be