Schoolvisie

GO! technisch atheneum Den Biezerd grenst aan het Niels Broek, de groene zone tussen Rupeldijk en gemeente Niel. De school biedt onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar die een arbeidsmarktgerichte opleiding willen volgen.  

Een opleiding in Den Biezerd is zorgen voor de toekomst, omdat onze opleidingen zich richten naar beroepen met toekomstperspectieven. De zachte sector wordt gedomineerd door de richtingen lichaams- en personenzorg, met de technische opleiding schoonheidsverzorging en de beroepsopleiding haartooi en verzorging. De afdeling kantoor vervolledigt het aanbod dienstensector. In de harde richtingen kunnen opleidingen in de afdelingen bouw, elektriciteit en hout gevolgd worden.

Visie van onze school

GO! TA Den Biezerd biedt onderwijs op maat zodat elke leerling de beste kansen krijgt om zich maximaal te ontplooien tot zelfredzaamheid en de nodige competenties verwerft om vlot door te stromen naar de arbeidsmarkt.

Ons pedagogisch project staat er borg voor dat al onze leerlingen opgroeien tot positief kritisch denkende adolescenten die in een sfeer van wederzijds vertrouwen respectvol omgaan met elkaar.

We wakkeren de ondernemerszin van onze leerlingen aan door ze op een ervaringsgerichte manier kennis te laten maken met het beroep van zelfstandig ondernemer.   

Samen bereiken we meer dan alleen!  Door de gezamenlijke inspanningen van leerkrachten, ouders, het clb en de beroepswereld werken we aan een brede, kwaliteitsvolle en krachtige leer- en leefomgeving.  De kleinschaligheid, de veilige en groene omgeving van onze campus dragen hier zeker toe bij.

De aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen, ouders en leerkrachten staat hierbij voorop.  De ouders zijn dan ook voor ons volwaardige gesprekspartners bij de zorg voor hun kinderen.

GO! TA Den Biezerd reflecteert, evalueert en stuurt bij om duurzame kwaliteit te bieden.  Vanuit deze visie willen we onze leerlingen de weg naar zelfstandigheid en succes wijzen!

GO! scholengroep Rivierenland

GO! technisch atheneum Den Biezerd maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1 A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! technisch atheneum Den Biezerd
Wirixstraat 56
2845 Niel
03 888 22 61
info@denbiezerd.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be