Leerlingenraad

Onze leerlingen hebben via de leerlingenraad inspraak in het reilen en zeilen op onze school. Op de vergaderingen van de leerlingenraad worden voorstellen gedaan en ideeën geopperd  om het welbevinden van de leerlingen te verbeteren.  Zo werkt de leerlingenraad actief mee aan wat ‘hun’ school moet zijn.

Begeleidende leerkrachten : Mevr. N . Verbruggen & Mevr. N. Van Roosbroeck

Enkele verwezenlijkingen van de leerlingenraad :

  • picknicktafels op de speelplaats zodat er bij mooi weer buiten kan gegeten worden
  • opruimmomenten van de speelplaats
  • spiegelfolie in de toiletten
  • organisatie van de dag van de leerkracht
  • barbecue voor alle leerlingen
  • ijsschaatsen
  • speculaas op 6 december

De leerlingenraad kan ook, op vraag van de directie of op eigen initiatief, advies geven over onderwerpen die voor de leerlingen van belang zijn, daarom worden er 2 leerlingen van de leerlingenraad afgevaardigd in de schoolraad.

GO! technisch atheneum Den Biezerd
Wirixstraat 56
2845 Niel
03 888 22 61
info@denbiezerd.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be