Leerlingenraad

Onze leerlingen hebben via de leerlingenraad inspraak in het reilen en zeilen op onze school. Op de vergaderingen van de leerlingenraad worden voorstellen gedaan en idee├źn geopperd  om het welbevinden van de leerlingen te verbeteren.  Zo werkt de leerlingenraad actief mee aan wat ‘hun’ school moet zijn.

Begeleidende leerkrachten : Mevr. W. Van Den Heuvel – Dhr. D. Michiels – Dhr. J. Van Lent

Enkele verwezenlijkingen van de leerlingenraad :

  • picknicktafels op de speelplaats zodat er bij mooi weer buiten kan gegeten worden
  • opruimmomenten van de speelplaats
  • spiegelfolie in de toiletten
  • organisatie van de dag van de leerkracht
  • barbecue voor alle leerlingen
  • ijsschaatsen
  • speculaas op 6 december

De leerlingenraad kan ook, op vraag van de directie of op eigen initiatief, advies geven over onderwerpen die voor de leerlingen van belang zijn, daarom worden er 2 leerlingen van de leerlingenraad afgevaardigd in de schoolraad.

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1 A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! Technisch Atheneum Den Biezerd
Wirixstraat 56
2845 Niel
03 888 22 61
info@denbiezerd.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be