Voor ouders

Schoolagenda

We maken gebruik van de digitale agenda op Smartschool. Deze agenda wordt door elke leerkracht ingevuld, ook taken en toetsen worden op deze manier aangekondigd. 

U kan ook zelf Smartschool nakijken als ouder. Zo kan u de gebeurtenissen in de klas en op school van dichtbij volgen. Ook de communicatie met leerkrachten gebeurt vlot via Smartschool.

Oudercontact

Tijdens het schooljaar zijn er 4 oudercontacten gepland. In principe is er na elke rapportperiode de mogelijkheid om de resultaten met de klascoach en/of andere leerkrachten te bespreken.
De oudercontacten gaan door op volgende data:

  • Donderdag 18/11/2022 van 18u00 tot 20u00
  • Donderdag 23/12/2022 van 18u00 tot 20u00
  • Donderdag 17/03/2022 van 18u00 tot 20u00
  • Woensdag 29/06/2022 van 16u00 tot 18u00

GO! technisch atheneum Den Biezerd
Wirixstraat 56
2845 Niel
03 888 22 61
info@denbiezerd.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be