CLB

Het centrum voor leerlingenbegeleiding en andere (externe) partners

Dagelijks zijn wij in onze school bezorgd om de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind en besteden wij de nodige aandacht aan kennis en vaardigheden, maar ook aan attitudes.

Wij willen onderwijs bieden op maat van elk kind en tegemoetkomen aan de noden van elke leerling. Daarom werken wij nauw samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) van het GO! en met andere externe instanties.

De samenwerking met het CLB wordt voor iedere school afzonderlijk vastgelegd in een beleidsplan. Daarin worden de doelstellingen en werkwijze van het CLB en de school concreet omschreven, en ook hoe beide partijen hun rechten en plichten invullen.

Het adres van ons CLB:

Hoofdzetel 
GO! CLB Rivierenland       
Edgard Tinelstraat 3
2850 Boom

Algemeen telefoonnummer 03 888 24 21 
http://www.clbrivierenland.be

Directeur: Cora Linskens
Tel.: 03 888 24 21
E-mail: directeur@clbrivierenland.be.

Onze school wordt begeleid vanuit de vestigingsplaats:

GO! CLB Rivierenland Niel
Wirixstraat 56
2845 Niel        

De school wordt begeleid door:                                                                   

  • Sanne Doms, schoolverantwoordelijke: 03/500 53 37;
  • Sigrid Boen, verpleegkundige: 03/500 53 26;
  • Marianne Schoeters, CLB- arts: 03/888 24 21

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Een CLB of centrum voor leerlinSanne Doms, schoolverantwoordelijke: 03/500 53 37; Sigrid Boen, verpleegkundige: 03/500 53 26; CLB- arts: Marianne Schoeters: 03/888 24 21genbegeleiding is een multidisciplinaire dienst waarop leerlingen, ouders en scholen een beroep kunnen doen. Wij bieden informatie, hulp en begeleiding vanuit een onafhankelijke positie, met beroepsgeheim en volledig gratis.

Het CLB werkt op 4 domeinen

Het leren en studeren : Leerkronkels in het hoofd !

Aandacht voor leer- en studieproblemen :
Wat loopt er mis? Samen zoeken naar een juiste aanpak.

De onderwijsloopbaan : Als kiezen moeilijk wordt !

We bieden hulp bij het zoeken naar de juiste studierichting.
 

De preventieve gezondheidszorg : Samen werken aan een gezonde levensstijl !

Aandacht voor groei en ontwikkeling, medisch onderzoek, gratis inentingen en advies bij besmettelijke ziekten,…

Het psychisch en sociaal functioneren : Je goed in je vel voelen !

Aandacht voor emotionele en relationele problemen.
Opvoedingsondersteuning, sociale vaardigheden,…

De medische onderzoeken en de begeleiding bij spijbelen zijn verplicht !

GO! technisch atheneum Den Biezerd
Wirixstraat 56
2845 Niel
03 888 22 61
info@denbiezerd.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be