Participatie

Schoolraad

Bevoegdheden School wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad  Schoolraad adviseert de directeur over: algemene organisatie van de school werving van leerlingen en cursisten organisatie exta muros en parascolaire activiteiten schoolbudget schoolwerkplan  Overleg met de directeur: vastleggen criteria aanwending…

Keep reading

Leerlingenraad

Onze leerlingen hebben via de leerlingenraad inspraak in het reilen en zeilen op onze school. Op de vergaderingen van de leerlingenraad worden voorstellen gedaan en ideeën geopperd  om het welbevinden van de leerlingen te verbeteren.  Zo werkt de leerlingenraad actief mee…

Keep reading

CLB

Het centrum voor leerlingenbegeleiding en andere (externe) partners Dagelijks zijn wij in onze school bezorgd om de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind en besteden wij de nodige aandacht aan kennis en vaardigheden, maar ook aan attitudes. Wij willen onderwijs bieden…

Keep reading

GO! technisch atheneum Den Biezerd
Wirixstraat 56
2845 Niel
03 888 22 61
info@denbiezerd.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be